Aktualności

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają *:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa powyżej.

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:
 • psychiatry
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty
 • ginekologa i położnika
BEZ SKIEROWANIA ZE ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH korzystają (art. 57 ustawy*):
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane

Szanowni Państwo
Informujemy, że od stycznia 2020 r. lek.med. Teresa Dzieciątek kończy działalność z zakresu Medycyny Pracy, ale nadal będzie świadczyła usługi dla Medycyny Pracy na rzecz MSPZOZ w Kobyłce. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020
życzę naszym Pacjentom, aby znaleźli czas i motywację do umacniania zdrowia poprzez aktywność  fizyczną, racjonalne odżywianie i budowanie pogody ducha.
Życzę wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, rodzinnego ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.   Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 rok.

W imieniu własnym i całego zespołu MSPZOZ w Kobyłce

Urszula Starużyk

Od 13 maja zapraszamy na wizyty komercyjne do lekarza diabetologa w naszej Przychodni. Zapisy w Poradni Specjalistycznej, tel. 22 786 01 40
W przychodni wprowadzony został system do pobierania numerków do gabinetu zabiegowego i rejestracji. Prosimy o pobranie numerka zgodnie z instrukcją:
na biletomacie przy gabinecie zabiegowym wybieramy:
REJESTRACJA lub:
ZABIEGOWY, a następnie jedną z trzech możliwości:
- Pobrania  
- Pacjenci z pierwszeństwem (kobiety w ciąży, dzieci do lat trzech, inwalidzi)
- Krzywa cukrowa (podwójne i potrójne pobrania)

UWAGA

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że istnieje możliwość pobrania numerka z biletomatu w wejściu głównym Przychodni, otwartym od godziny 6:00.

Przychodnia jest czynna od godziny 7:30.

 
Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety, dotyczącej oceny jakości usług świadczonych przez naszą Przychodnię. Wyniki pozwolą nam ocenić poziom świadczeń medycznych udzielanych w Przychodni oraz ich poprawę zgodnie z Państwa sugestią. Ankietę znajdą państwo tutaj: www.mspzoz.pl/dzial-dla-pacjenta/ankieta-satysfakcji-pacjenta
SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU
 
realizuje projekt
pt. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów,świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami.