Aktualności

Wszystkich pacjentów leczących się u lek.med. Agnieszki Lisieckiej-Ciuk informujemy, że kontrakt na usługi w poradni endokrynologicznej MSPZOZ w Kobyłce będzie kontynuowany w pełnym zakresie przez lek. med. Annę Wilczewską.
W przypadku, gdy zajdzie konieczność zmiany terminu umówionej przez Państwa wizyty u endokrynologa, skontaktujemy się z Państwem telefonicznie.
W trosce o zdrowie naszych pacjentów zachęcamy do skorzystania z profilaktycznych badań
w kierunku chorób układu krążenia (program CHUK).
Jeśli:
1. jesteś pacjentem MSPZOZ w Kobyłce
2. skończyłeś lub skończysz w tym roku 35, 40, 45, 50 lub 55 lat
3. nie korzystałeś do tej pory z porad w zakresie kardiologii i diabetologii
to program CHUK skierowany jest właśnie do Ciebie!
Zachęcamy wszystkie osoby spełniające ww. kryteria do telefonicznych zapisów w rejestracji
(tel. 22 786-399-38) lub bezpośredniego skontaktowania się z pielęgniarką w gabinecie
zabiegowym przy okazji wizyty w naszej przychodni.
Każdy zakwalifikowany do programu CHUK pacjent:
1. będzie poddany badaniu ankietowemu;
2. odda próbkę krwi do badania (sprawdzimy poziomu cukru i lipidogram: cholesterol
całkowity, cholesterol LDL - zły cholesterol, cholesterol HDL - dobry cholesterol oraz
trójglicerydy);
Staramy się podnosić jakość usług świadczonych w MSPZOZ w Kobyłce. Chcemy również na bieżąco je monitorować i zmieniać dla naszych pacjentów. W związku z tym zachęcamy Państwa do wypełnienia anonimowej ANKIETY SATYSFAKCJI PACJENTA, którą zamieściliśmy na stronie www naszej przychodni zdrowia. Dziękujemy za każdą opinię.
Chcemy zmieniać się dla Państwa.
Miło nam poinformować, że MSPZOZ w Kobyłce realizuje program profilaktyki chorób układu krążenia (CHUK). Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie.
Program adresowany do osób, będących w danym roku kalendarzowym w 35, 40, 45, 50 oraz  55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu.
Realizacją programu CHUK w naszej przychodni zdrowia zajmie się doktor Dorota Kościelniak.
Udział w ww. programie ma na celu wczesne wykrycie ewentualnych chorób układu krążenia, a tym samym jak najszybsze podjęcie przez lekarza odpowiedniego leczenia.
Prosimy zapisywać się w rejestracji na listę osób, które wyrażają zainteresowanie udziałem
w programie.
W trosce o zdrowie naszych pacjentów prowadzimy profilaktyczne badania przesiewowe w kierunku wykrywania gruźlicy. W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety, którą otrzymacie od pielęgniarki przy okazji wizyty w przychodni. Osoby, u których zostaną stwierdzone czynniki ryzyka będą poddane dalszej kompleksowej diagnostyce.
Gruźlica jest chorobą zakaźną wywoływaną przez bakterię – prątek gruźlicy, który atakuje najczęściej płuca, ale może także atakować ośrodkowy układ nerwowy, układ limfatyczny, naczynia krwionośne, układ kostno-stawowy, moczowo-płciowy oraz skórę. Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę - prątkujący. Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu. Zakażenie drogą powietrzną jest najczęstszym sposobem zakażenia. Jeden nie leczony chory prątkujący może zakazić w ciągu roku średnio od 10 do 15 osób.
Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają *:
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi i Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • Kobiety w ciąży (od 01.01.2017)
 • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (od 01.01.2017)
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017)
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane są na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Jeżeli w wyniku finansowanych ze środków publicznych badań przesiewowych wykonywanych u dzieci stwierdzono występowanie chorób wrodzonych, udzielanie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych w zakresie leczenia tych chorób następuje bez skierowania, o którym mowa powyżej.

Skierowanie nie jest wymagane do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych:
 • psychiatry
 • onkologa
 • wenerologa
 • dentysty
 • ginekologa i położnika
BEZ SKIEROWANIA ZE ŚWIADCZEŃ W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH korzystają (art. 57 ustawy*):
 • osoby chore na gruźlicę
 • osoby zakażone wirusem HIV
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane

Szanowni Państwo
Informujemy, że od stycznia 2020 r. lek.med. Teresa Dzieciątek kończy działalność z zakresu Medycyny Pracy, ale nadal będzie świadczyła usługi dla Medycyny Pracy na rzecz MSPZOZ w Kobyłce. 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020
życzę naszym Pacjentom, aby znaleźli czas i motywację do umacniania zdrowia poprzez aktywność  fizyczną, racjonalne odżywianie i budowanie pogody ducha.
Życzę wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, rodzinnego ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.   Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 rok.

W imieniu własnym i całego zespołu MSPZOZ w Kobyłce

Urszula Starużyk

Strony