Plany


 
Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce, zgodnie z art.13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. Zm. ), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2019r.