Dyrekcja

Dyrektor MSPZOZ w Kobyłce
Urszula Maria Starużyk
magister pielęgniarstwa
specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 
Wykształcenie  
2018 Specjalizacja z zakresu pielęgniarstwa geriatrycznego
2012-2013 Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania studia podyplomowe "Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych"
2001-2002 Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych studia podyplomowe „Ekonomika Zdrowia” Uniwersytet Warszawski, studia podyplomowe „Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny”
1986-1990 Akademia Medyczna w Lublinie, Wydział Pielęgniarstwa magister pielęgniarstwa