ROZSTRZYGNIĘTE - Zapytanie ofertowe na świadczenie usług doradczych w celu pozyskania i rozliczania grantu w ramach programu „Dostępność Plus dla zdrowia” (POWR.05.02.00-00-0044/18)