Dofinansowanie

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU
 
realizuje projekt
pt. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów,świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami.
w ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowszaz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 
Cele projektu:
Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego wSGPZOZ w Błoniu oraz MSPZOZ w Kobyłce w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzaniadokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line.
 
Planowane efekty:
Efektem realizacji projektu będzie sprawnie działającysystem teleinformatyczny, który poprzez informatyzację, usprawni cały proces leczenia specjalistycznego idostępu do dokumentacji medycznej.
 
Wartość projektu:
2 510 906,00 PLN
 
 
Wkład Funduszy Europejskich:
2 008 724,79PLN


Pliki do pobrania: