Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i nadchodzącego Nowego Roku 2020
życzę naszym Pacjentom, aby znaleźli czas i motywację do umacniania zdrowia poprzez aktywność  fizyczną, racjonalne odżywianie i budowanie pogody ducha.
Życzę wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery, rodzinnego ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.   Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy 2020 rok.

W imieniu własnym i całego zespołu MSPZOZ w Kobyłce

Urszula Starużyk