Polityka jakości

          Polityką jakości Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez świadczenie najwyższej jakości usług medycznych dla mieszkańców naszego miasta, jak również dla każdego Pacjenta, który chce korzystać z naszych usług.
          Naszą misją jest profesjonalna opieka lekarska i pielęgniarska, świadczona na możliwie najwyższym poziomie, gwarantująca jak najpełniejszą realizację oczekiwań, potrzeb i wymagań pacjentów.

Politykę jakości zrealizujemy przez:
  • Ciągłe doskonalenie świadczonych usług medycznych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
  • Poszerzanie zakresu udzielanych świadczeń i zwiększanie ich dostępności
  • Stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników, poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
  • pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w utrzymaniu wysokiej jakości świadczonych usług
  • wprowadzenie przyjaznej atmosfery i warunków w jakich świadczone są usługi,
  • przestrzeganie Praw Pacjenta
  • inwestowanie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz dbanie o odpowiedni stan pomieszczeń Przychodni
  • zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, propagowanie zdrowego stylu życia
  • planowanie, wdrażanie, audytowanie, doskonalenie procesów w Systemie Zarządzania Jakością

Dążąc do zrealizowania wyznaczonych celów Kierownictwo Przychodni deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów dla optymalnego funkcjonowania zintegrowanego systemu zarządzania, jego stałe doskonalenie oraz przegląd i aktualizację przyjętej polityki i celów.
 
Pliki do pobrania: