Poradnie MSPZOZ

Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kobyłce świadczy usługi medyczne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, jak również wielu specjalizacji, zapewniając mieszkańcom kompleksową opiekę medyczną.