Recepty on-line

Jeśli jesteście Państwo Pacjentami zadeklarowanymi do lekarzy  podstawowej opieki zdrowotnej w MSPZOZ Kobyłka, korzystacie z porad,  macie ustalone leczenie – możecie zamówić leki przyjmowane na stałe:
 • w rejestracji przychodni,
 • telefonicznie,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem  recepta@mspzoz.pl
 odbiór recept na drugi dzień. 
 
Najważniejsze zasady składania zamówienia na recepty:
 1. Pacjent w dniu złożenia zamówienia jest zapisany do naszej przychodni (posiada aktywną deklarację i jest uprawniony w oparciu o weryfikację w systemie EWUŚ.
 2. Recepta wypisywana jest na lek przyjmowany stale w chorobach przewlekłych.
 3. W przypadku leków zleconych przez lekarza specjalistę ( uaktualnione zaświadczenie 1x w roku) lub szpital należy dołączyć kartę konsultacyjną lub informacyjną ze szpitala.
 4. Bez kontaktu z lekarzem nie można otrzymać recepty na leki uspakajające, nasenne, antybiotyki- stosowanych ze wskazań nagłych lub czasowo.
 5. Na zamówieniu powinny się znaleźć : imię i nazwisko pacjenta, pesel, nazwisko swojego lekarza, wykaz leków wraz z dawkami i ilością zamawianych opakowań.
 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości lekarz ma prawo odmówić realizacji całości lub części zamówienia. W takich sytuacjach wymagany jest kontakt osobisty z lekarzem.
 7. Odbiór recept jest możliwy na drugi dzień roboczyc po złożeniu zlecenia na wystawienie recepty osobiście z dowodem osobistym lub poprzez osobę trzecią po uprzednio złożonym pisemnym upoważnieniu.
 8. Nie przyjmujemy „zamówień” na skierowania, wnioski, zaświadczenia i inne. W tych sprawach konieczna jest wizyta u lekarza.
 9. Zamówienia na recepty pacjentów hospitalizowanych (przebywających w szpitalu lub innym ośrodku całodobowym) nie będą realizowane.