• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
informacje ogólne

E-usługi dla Mazowsza

SAMODZIELNY GMINNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W BŁONIU realizuje projekt pt. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla SGPZOZ w Błoniu i MSPZOZ w Kobyłce obejmującego wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, Elektroniczny Obieg Dokumentów, świadczenie e-usług oraz automatyzację procesów z Partnerami.

W ramach Poddziałania 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cele projektu:

 

Celem głównym przedmiotowego Projektu jest wdrożenie zintegrowanego systemu teleinformatycznego w SGPZOZ w Błoniu oraz MSPZOZ w Kobyłce w celu wprowadzenia elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją medyczną oraz świadczenia usług on-line.

 

Planowane efekty:

Efektem realizacji projektu będzie sprawnie działający system teleinformatyczny, który poprzez informatyzację, usprawni cały proces leczenia specjalistycznego i dostępu do dokumentacji medycznej.

 

Wartość projektu:

2 510 906,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

2 008 724,79 PLN

Logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

Flaga Rzeczpospolitej Polski

Logo Mazowsze Serce Polski

Flaga Unii Europejskiej